z/OUD commissie Algemene Zaken 18 mei 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:30 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2014 Gemeente Boekel

5 - Raadsvoorstel inzake delegatie Wob-verzoeken

6 - Raadsvoorstel inzake het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

7 - Raadsvoorstel inzake schoolwoningen Octopus

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst commissie Algemene zaken 23 maart 2015 en advieslijst commissie Bewonerszaken 23 maart 2015

10 - Rondvraag