Commissie Wonen en Werken 17 februari 2020

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:30 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake grondprijzen en fondsen voor 2020

6 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Statenweg 109 Venhorst

7 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 ODBN

8 - Raadsvoorstel inzake aankoop van gronden in De Burgt buiten plangebied fase 1

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 4 december 2019.

11 - Rondvraag