z/OUD Commissie Bewonerszaken 11 februari 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel Regionaal beleidskader Participatiewet

5 - Raadsvoorstel inzake Verordening Participatiewet

6 - Raadsvoorstel inzake verordeningen Participatiewet en WWB maatregelen

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 3 december 2014

9 - Rondvraag