Raadsvergadering 19 november 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:45 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

aanvangstijdstip: 19.45 uur

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - In te dienen motie bij de VNG over het Klimaatakkoord

6 - Raadsvoorstel inzake toetreding ODBN tot de werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties ivm de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

6a - Motie vreemd aan de orde van de dag

7 - Sluiting