z/OUD Gecombineerde vergadering commissie Algemene Zaken en Grondgebiedzaken 19 maart 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Presentatie door dhr. P. Verlaan, secretaris Veiligheidsregio Brabant-Noord over de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio.

5 - Uiteenzetting stand van zaken Neerbroek 27 en Neerbroek 29, Molenbrand 5 – 9, Molenakker 5.

6 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord

7 - Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2019 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 BSOB.

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e wijziging van de APV 2014.

10 - raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2018

11 - Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016.

12 - raadsvoorstel inzake kaders ontwikkeling Boekels Ven

13 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

14 - Vaststelling advieslijsten vergadering Algemene Zaken 7 februari en Grondgebiedzaken 6 februari 2018.

15 - Rondvraag