z/OUD Commissie Bewonerszaken 12 maart 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor Brabant

5 - Raadsvoorstel inzake Kaderstellende notitie 2015 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost

6 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

7 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2014

9 - Raadsvoorstel inzake vervanging kleedlokalen Boekel Sport

10 - Mededelingen en ingekomen stukken

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 12 februari 2014

12 - Rondvraag