z/OUD commissie Algemene Zaken 8 december 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2016

5 - Raadsvoorstel belastingverordeningen 2017

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2017

7 - Raadsvoorstel inzake vastgestelde begroting Brabants Historich Informatie Centrum

8 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering3 oktober 2016

11 - Rondvraag