Raadsvergadering 6 november 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 16:00 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de programma- en productbegroting 2015 alsmede de meerjarenramingen 2016-2018

6 - Rondvraag

7 - Sluiting