Commissie Bestuur en Samenleving 6 februari 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. (Matt) Kanters

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Werkwijze voor de behandeling van bezwaarschriften Boekel 2024

6 - Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)

7 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2025 Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)

8 - Concept kadernota 2025 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

9 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

10 - Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) werkvoorzieningschap

11 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant

12 - Raadsvoorstel inzake Zienswijze Kaderbrief 2025 Veiligheid Regio Brabant Noord (VRBN)

13 - Raadsvoorstel inzake Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

14 - Raadsvoorstel inzake Deelname aan een experiment met een nieuw stembiljet tijdens de Europees Parlementsverkiezing 2024

15 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

16 - Vaststelling advieslijst commissie B&S d.d. 28 november 2023

17 - Rondvraag

18 - Sluiting