Raadsvergadering 14 mei 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Trekking van het stemnummer.

4 - Onderzoek geloofsbrief en toelating als lid van de raad van de heer J.M. van Duijnhoven

5 - Beediging van de heer J.M. van Duijnhoven

6 - Vervolgens zullen de deuren worden gesloten en zal de raad in beslotenheid vergaderen over de aanbeveling m.b.t. de herbenoemingsprocedure van de burgemeester

6a - Na heropening van de deuren komt aan de orde: bekendmaking aanbeveling m.b.t. de herbenoemingsprocedure van de burgemeester

7 - Rondvraag

8 - Sluiting