Commissie Bestuur en Samenleving 4 december 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2019

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2019

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2018

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's: memo 59/2018 en memo 57/2018

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 25 september 2018

9 - Rondvraag