z/OUD commissie Algemene Zaken 3 oktober 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:15 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

5 - Raadsvoorstel inzake strategische visie Boekel 2030

6 - Raadsvoorstel inzake frauderisicoanalyse

7 - Raadsvoorstel inzake inkoopbeleid 2016

8 - Raadsvoorstel inzake verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 27 juni 2016

11 - Rondvraag