Commissie Bestuur en Samenleving 17 maart 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost.

5 - Informatie m.b.t. financiële gevolgen corona-pandemie.

6 - Raadsvoorstel inzake controle- en rapportageprotocol accountantscontrole 2020.

7 - Raadsvoorstel inzake partnerschap gemeente - IBN.

8 - Raadsvoorstel inzake het realiseren van een mobiliteitscentrum.

9 - Raadsvoorstel inzake Nederlandse schuldhulproute en schuldhulpmaatje Boekel.

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 9 februari 2021.

12 - Rondvraag