z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 6 februari 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Donkstraat 5 Boekel.

5 - Horen indieners bezwaarschriften en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bezwaren tegen vestiging voorkeursrecht op het plangebied Centrum Boekel.

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota van ODBN.

7 - Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag reconstructie Vlonder zuid deel 2

8 - Raadsvoorstel inzake Visie doorgroeigebied Glastuinbouw 2016.

9 - Bespreken notitie Huize Padua

10 - Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016.

11 - Raadsvoorstel inzake centrumvisie herontwikkeling zuidwand.

12 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

13 - Vaststelling advieslijst vergadering 7 december 2017.

14 - Rondvraag.