z/OUD commissie Algemene Zaken 4 december 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BSOB

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2018.

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2018

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2017

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 26 juni 2017

10 - Rondvraag