Commissie Bestuur en Samenleving 21 mei 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter J.R.M. / Hans Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Vervanging veld dameskorfbalvereniging JES in Venhorst

6 - Raadsvoorstel inzake Financiële bijdrage aanleg 3e padelbaan bij Tennis en Padel club Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake Regionaal beleidsprogramma jeugdhulp 2024-2028 Noordoost Brabant

8 - Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) BSOB

9 - Raadsvoorstel inzake BSOB: Jaarrekening 2023, 1e begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025

10 - Raadsvoorstel inzake Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

11 - Raadsvoorstel inzake Tweede wijziging van de Algemene Subsidieverordening 2014 gemeente Boekel

12 - Raadsvoorstel inzake Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder B.M.H. Brands

13 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

14 - Vaststelling advieslijst vergadering B&S d.d. 19 maart 2024

15 - Rondvraag

16 - Sluiting