Commissie Wonen en Werken 3 december 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Bergstraat 28'

5 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Kerkpad/Sint Josephplein Venhorst

6 - Raadsvoorstel inzake plaatsen zonnepanelen op De Horst en de Gemeentewerf

7 - Raadsvoorstel inzake herziene begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord

8 - Raadsvoorstel inzake herziene begroting 2018 en begroting 2019 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

9 - Raadsvoorstel inzake het oprichten van een gemeenschappelijke regeling afvalinzameling en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling ODBN

10 - Raadsvoorstel inzake doorontwikkeling en exploitatie De Burgt

11 - Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag herinrichting openbare ruimte Bernhardstraat, Parkweg en Boterweg i.v.m. ontwikkelingen Kindpark

12 - Raadsvoorstel inzake de grondprijzen en de fondsen voor 2019

13 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

14 - Vaststelling advieslijst 11 en 26 september 2018

15 - Rondvraag