Commissie Wonen en Werken 26 september 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake oplossing overlast door bomen op de Biezen

5 - Raadsvoorstel inzake definitief ontwikkelvoorstel zuidwand St. Agathaplein Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake kostendekkingsplan riolering 2018-2020

7 - Raadsvoorstel inzake uitvoeringsprogramma Vitaal Buitengebied Boekel

8 - Raadsvoorstel inzake gebiedsgerichte aanpak De Elzen

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 20 juni 2018

11 - Rondvraag