z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 19 mei 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:30 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord

6 - Horen bezwaarmaker en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bezwaar tegen niet vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9, Boekel".

7 - Horen van indiener zienswijze en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan De Driedaagse.

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 24 maart 2015

10 - Rondvraag