Commissie Wonen en Werken 11 september 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Horen van indienders van zienswijzen op het voorgenomen besluit tot aanwijzing van percelen gelegen in het gebied 'De Burgt' waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

4 - sluiting