z/OUD Commissie Bewonerszaken 17 februari 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel

5 - Raadsvoorstel inzake onderhoud kunstwerken gemeente Boekel

6 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

7 - Vaststelling advieslijst vergadering 2 december 2015

8 - Rondvraag