z/OUD commissie Algemene Zaken 27 juni 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2015 gemeente Boekel

5 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2016 Gemeente Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2015, begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 Brabants Historisch Informatie Centrum

7 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2017 en jaarverantwoording 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2017 en jaarstukken 2015 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

9 - Raadsvoorstel inzake beleidsbegroting 2017 en jaarstukken 2-15 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

10 - Raadsvoorstel inzake opvang, huisvesting en integratie vluchtelingen in Boekel

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 9 mei 2016

13 - Rondvraag