Raadsvergadering 22 februari 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

De agendapunten gemarkeerd met een * zijn in de raadscommissies voorgedragen als hamerstukken.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Besluit hamerstukken

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Trekking van het stemnummer

7 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant. *

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord en deelname stichtingen Risicobeheer en Waarborgfonds. *

9 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten BNO. *

10 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatiecentrum. *

11 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 BSOB. *

12 - Raadsvoorstel inzake procesvoorstel visie op preventie.

13 - Raadsvoorstel inzake aanpassing kunstwerk De Kei Venhorst.

14 - Raadsvoorstel inzake voortzetten actieve aanpak armoedebestrijding en vroegsignalering.

15 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer Brabant noordoost. *

16 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 ODBN.

17 - Raadsvoorstel inzake plaatsingsbeleid laadinfrastructuur.

18 - Raadsvoorstel inzake nota van uitgangspunten - Omgevingsplan kommen gemeente Boekel.

18.A - Motie vreemd aan de orde van de dag

19 - Vaststelling notulen raadsvergadering 22 december 2021

20 - Mededelingen en ingekomen stukken

21 - Sluiting