z/OUD Commissie Bewonerszaken 22 maart 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

5 - Raadsvoorstel inzake Beleidsplan 2017-2020 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost

6 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

7 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 en wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 15 februari 2017

10 - Rondvraag