Commissie Bestuur en Samenleving 5 oktober 2021

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Onder voorbehoud van goedkeuring door het Presidium, zijn onderstaande agendastukken toegevoegd.

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan binnen spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost.

5 - Informatie m.b.t. financiële gevolgen corona-pandemie.

6 - Raadsvoorstel inzake compensatie corona maatschappelijke verenigingen Q2 2021.

7 - Raadsvoorstel inzake bestemming locatie 't Stappertje.

8 - Raadsvoorstel inzake wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021.

9 - Raadsvoorstel inzake meerjarenbeleid bibliotheek De Lage Beemden 2022-2025 en subsidie 2022.

10 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling en begroting GGD Hart voor Brabant.

11 - Raadsvoorstel inzake tussentijdse wijziging van de Legesverordening 2021.

12 - Raadsvoorstel inzake aanwijzing vertegenwoordigers in diverse samenwerkingsverbanden.

13 - Raadsvoorstel inzake vervanging vrachtwagen buitendienst.

14 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

15 - Vaststelling advieslijst vergadering van 10 juni jl.

16 - Rondvraag.