z/OUD commissie Algemene Zaken 22 juni 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 BSOB

5 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

6 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en financieel jaarverslag 2014 Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord

7 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2016 en jaarverantwoording 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

8 - Raadsvoorstel inzake de voorjaarsnota 2015 Gemeente Boekel

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 18 mei 2015

11 - Rondvraag