Raadsvergadering 15 mei 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Initiatiefvoorstel tot benoeming van nieuwe wethouder. -onderzoek vereisten wethouderschap door commissie uit de raad, -benoeming leden stembureau door de voorzitter, -schriftelijke stemmingen, -beediging.

5 - Onder voorbehoud: onderzoek geloofsbrieven en toelating van het/de nieuw benoemde lid/leden van de raad.

6 - Onder voorbehoud: beediging nieuw lid/leden van de raad

7 - Rondvraag

8 - Sluiting