Commissie Bestuur en Samenleving 26 september 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. / Matt Kanters

Dit is een gecombineerde commissie B&S en W&W.
Op 5 september 2023 heeft het presidium de voorlopige agenda van de gecombineerde commissie B&S en W&W vastgesteld.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Energiecompensatie voor maatschappelijke instellingen en sportverenigingen

6 - Raadsvoorstel inzake Prioriteitennota RNOB

7 - Raadsvoorstel inzake Zienswijze inzake Risicoprofiel en Beleidsplan 2024 – 2027 Veiligheidsregio Brabant Noord

8 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

9 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB 2023

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst gecombineerde commissie BS en WW 4 juli 2023

12 - Rondvraag

13 - Sluiting