Commissie Wonen en Werken 7 februari 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Horen indieners van zienswijzen

6 - Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Bovenstehuis

7 - Raadsvoorstel inzake Kadernota ODBN 2025

8 - Raadsvoorstel inzake Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst commissie Wonen en Werken 29 november 2023

11 - Rondvraag

12 - Sluiting openbaar deel

13 - Raadsvoorstel inzake Ontwikkelingen onderwijshuisvesting (besloten)