z/OUD Commissie Bewonerszaken 25 juni 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

0.1 - Opening

0.2 - Vaststelling agenda

0.3 - Spreekrecht voor burgers

0.4 - Raadsvoorstel inzake strategisch advies Nia Domo

0.5 - Raadsvoorstel inzake beleidsnota lokale bewegwijzering

0.6 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarrekening 2013 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

0.7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2015 en jaarverslag 2013 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

0.8 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013 en begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

0.9 - Raadsvoorstel inzake verordening leerlingenvervoer.

0.10 - Raadsvoorstel inzake beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo Deel II

0.11 - Commissievoorstel inzake opiniƫrende notitie Participatiewet

0.12 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

0.13 - Vaststelling advieslijst vergadering 12 maart 2014

0.14 - Rondvraag