Raadsvergadering 13 juli 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Besluit hamerstukken

7 - Raadsvoorstel subsidie aanvraag Stichting Manege Rutger van Herpen en HSV Rutger van Herpenruiters

8 - Voorjaarsnota

9.* - Raadsvoorstel inzake inrichting raadzaal en live uitzenden raadsvergaderingen

10.* - Raadsvoorstel inzake Toekomst Rekenkamer Boekel

11.* - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

12 - Vaststelling notulen raadsvergadering 22 juni 2023

13 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

14 - Sluiting