Commissie Wonen en Werken 13 mei 2020

Algemene informatie
Plaats digitaal via Teams, live via Blok TV
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake concept bod Regionale Energie Strategie en lokale inbedding

6 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Burg. Ottowstraat ong.

7 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2020.

8 - Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie Centrum Boekel

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 17 februari 2020

11 - Rondvraag