Raadsvergadering 16 april 2020

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

0 - Video BLOK tv gemeenteraadsvergadering Boekel 16 april 2020

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag integrale gebiedsontwikkeling buurtschap De Elzen

5 - Sluiting