Commissie Wonen en Werken 20 februari 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake beslissing op bezwaren tegen Wet voorkeursrecht gemeenten "De Burgt".

5 - Raadsvoorstel tot vastelling bestemmingsplan Irenestraat - Erpseweg.

6 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2020 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost.

7 - Raadsvoorstel inzake Wegenbeleidsplan 2019-2023

8 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord

9 - Raadsvoorstel Beleidsvoornemens 2020 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

10 - Raadsvoorstel inzake aanpak buurtschap De Elzen

11 - Raadsvoorstel inzake notitie Actief Grondbeleid.

12 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

13 - Vaststelling advieslijst 3 december 2018.

14 - Rondvraag.