z/OUD commissie Algemene Zaken 30 november 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Amublance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.

5 - Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2016

6 - Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2015

7 - Raadsvoorstel inzake uittreding uit en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst gecombineerde vergadering Algemene Zaken en Bewonerszaken 30 september 2015

10 - Rondvraag