Commissie Bestuur en Samenleving 31 januari 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. / Matt Kanters

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Sportverenigingen en duurzaamheid

6 - Raadsvoorstel inzake Verzoek aanleg ballenvangers en vervanging veldverlichting buitensportverenigingen

7 - Raadsvoorstel inzake Verordening Waarderingssubsidie 2023

8 - Raadsvoorstel inzake Grondstoffenbeleidsplan 2023-2033

9 - Raadsvoorstel inzake Integraal veiligheidsplan 2023-2026

10 - Raadsvoorstel inzake Kadernota ODBN 2024

11 - Raadsvoorstel inzake Consultatiefase regionale kaders Wmop 2024 – 2028

12 - Raadsvoorstel inzake Kadernota Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant 2024

13 - Raadsvoorstel inzake kadernota GGD 2024

14 - Raadsvoorstel inzake Kadernota BSOB 2024

15 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant Noord

16 - Raadsvoorstel inzake Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht

17 - Raadsvoorstel inzake Wijziging Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie regio Brabant Noordoost

18 - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2024

19 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2024 Regiotaxi

20 - Raadsvoorstel inzake Kadernota BHIC 2024

21 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

22 - Vaststelling advieslijst vergadering 29 november 2022

23 - Rondvraag

24 - Sluiting