Commissie Wonen en Werken 16 maart 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik en terugblik vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost.

5 - Raadsvoorstel inzake variantenstudie naar eventuele alternatieven voor het verkeer op de oost west route.

6 - Raadsvoorstel inzake aanpassingen Kluisstraat t.b.v. verbeteren verkeersveiligheid.

7 - Raadsvoorstel inzake aanpak herinrichting Sint Agathaplein.

8 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2021.

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s.

10 - Vaststelling advieslijst 10 februari 2021.

11 - Rondvraag.