Raadsvergadering 12 september 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:45 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake bezwaar tegen het raadsbesluit dd. 25 februari 2016 aangaande verzoek tot bestemmingsplanwijziging van het perceel Langstraat ongenummerd.

6 - Rondvraag

7 - Sluiting