Raadsvergadering 10 november 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 16:00 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2017 alsmede de meerjarenramingen 2018-2020

6 - Rondvraag

7 - Sluiting