Raadsvergadering 11 november 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 16:00 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de programma begroting 2021 alsmede de meerjarenramingen 2022 t/m 2024

6 - Sluiting