z/OUD Commissie Bewonerszaken 7 december 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake beschikbaarstelling financiele middelen en garantstelling t.b.v. aanleg tennisvelden Venhorst

5 - Raadsvoorstel inzake analyse resultaten BUIG-budget 2016

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 5 oktober 2016

9 - Rondvraag