z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 1 december 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Peelstraat 22-24 Boekel

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2016

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 29 september 2015

9 - Rondvraag