z/OUD commissie Algemene Zaken 20 maart 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Brabants Historisch Informatiecentrum

5 - Raadsvoorstel inzake Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

6 - Raadsvoorstel inzake Kaderbrief 2018 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

7 - Raadsvoorstel inzake Kadernota en begroting 2018 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 15 februari 2017

10 - Rondvraag