Commissie Bestuur en Samenleving 3 december 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - raadsvoorstel inzake benoeming accountant

6 - raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boekel 2018

7 - raadsvoorstel inzake bestuursrapportage 2019

8 - raadsvoorstel inzake visienotitie armoedebestrijding

9 - raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2020

10 - raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2020

11 - raadsvoorstel tot vaststelling van het Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 Noordoost Brabant

12 - raadsvoorstel inzake concept-beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

13 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

14 - Vaststelling advieslijst 24 september 2019

15 - Rondvraag