Raadsvergadering 22 december 2021

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Voorgesteld zal worden om agendapunt 7 in beslotenheid te bespreken. Wanneer de raad besluit om in beslotenheid te vergaderen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Raadsvoorstel inzake belasting- en legesverordeningen 2022.

5 - Besluit besloten vergadering

6 - Besluit opleggen geheimhouding - geen geheimhouding opgelegd

7 - Informatieverstrekking inzake de tussenstand en resultaten van de locaties voor Ruimte-voor-Ruimte.

8 - Sluiting