Themabijeenkomst 25 januari 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststellen agenda

3 - Kennismaking met de organisatie Veiligheidsregio

4 - Kennismaking met de organisatie Peelrand Wonen

5 - Rondvraag en sluiting