Themabijeenkomst 19 april 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter Robin Gruijters

Documenten

Agenda

1 - Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2 - Duurzaamheid

3 - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

4 - Sluiting