z/OUD Commissie Bewonerszaken 15 februari 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake Notitie accommodatiebeleid

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Algemene subsidieverordening 2014

6 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

7 - Vaststelling advieslijst vergadering7 december 2016

8 - Rondvraag