Raadsvergadering 2 juli 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:15 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Bekendmaking aanbeveling herbenoemingsprocedure van de burgemeester

5 - Mededelingen en ingekomen stukken

6 - Sluiting