Raadsvergadering 20 september 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van percelen in het ghebied 'De Burgt' waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

5 - Sluiting